Najbližšie akcie:

15.12.2018 - o 15:00 Vianočné posedenie, KD Dolná Krupá

02.03.2019 - o 15:00 Fašiangy, mesto Trnava (pred radnicou)