Dnešná forma Karpatskej kapely

Našu kapelu tvorí 15 členov -z toho 13 muzikantov a 2 speváčky. Karpatská kapela bola založená v roku 2001 a jej zakladateľom bol pán František Fekete. Spočiatku kapela vystupovala ako detská dychová hudba pod názvom DH Dolnokrupani. V tom čase kapelu tvorilo takmer 20 členov prevažne z radov domácich detí. Svoje prvé vystúpenie odohrali Dolnokrupani ešte toho roku, v rodnej dedine Dolnej Krupej, na Vianočnom posedení. Odvtedy sa Dolnokrupani zúčastňovali všetkých domácich koncertov, ale aj vystúpení v okolitých dedinách. Veľkým úspechom bola reprezentácia ľudovej hudby v zahraničí - možno spomenúť koncerty v Rakúsku a Maďarsku. Takto fungovala detská dychová hudba až do roku 2007. V tomto roku prišli na pozvanie kapelníka p. Feketeho noví členovia z okolitých dedín a doplnili obsadenie kapely na chýbajúcich postoch. Vtedy sa kapela premenovala na DH Karpatská kapela. V roku 2008 sa však kapelník p. Fekete už nemohol naplno venovať výučbe a vedeniu kapely, preto po ňom kapelnícke žezlo prebral tenorista Ľubomír Pinkas. Kapela začala usilovne cvičiť a každoročne odohrala sériu úspešných koncertov. Spomedzi najúspešnejších možno spomenúť účasť na medzinárodnom festivale Dychovky v Preši, v ktorom si kapela odniesla zisk strieborného a zlatého pásma. Súčasný repertoár kapely tvoria prevažne ľudové piesne, taktiež piesne populárnej tanečnej scény v rôznych úpravách, ale aj piesne, na ktorých sa spoluautorsky podieľajú členovia dychovej hudby - Katarína Štibraná, Ľubomír Pinkas a Tomáš Gergel.

Obsadenie

 

1.krídlovka - Marek Hlavatovič

2.krídlovka - Tomáš Gergel

Obligát - Ondrej Turek

Tenor - Ľubomír Pinkas , kapelník

Barytón - Ján Kubovič

Es klarinet - Ľuboš Polakovič 

B klarinet - Zuzana Hlavatovičová

1.trubka - Rado Herák

2.trubka - Jozef Pinkas

3.trubka - Jaroslav Babiš

Trombón - Patrik Pinkas

Tuba - Pavol Turek

Bicie - Róbert Galgóci

Spev - Katarína Štibraná, Zuzana Kopúneková

Niečo z histórie...

 

Dychová hudba Dolnokrupanka je najstarším nepretržite existujúcim kultúrnym súborom v obci. V obecných análoch sa zachovala zmienka z roku 1868, podľa ktorej miestny učiteľ Anton Bičovský – organista, nadšený hudobník a organizátor kultúrneho diania v obci – urobil prvý krok k budúcej mnohoročnej existencii dedinskej kapely. Keď sa učiteľ Bičovský, pôvodom Čech, pokúsil dať dokopy skupinu hudobníkov z radov miestnych občanov, iste netušil, že položí základy novej tradície, ktorá pretrvala až do dnešných dní.

 

Zlatými písmenami sa zapísal do histórie dychovky Ľudovít Drdúl (1908-1993), ktorý ju viedol nepretržite viac ako 30 rokov. Ľudovít Drdúl ju doviedol aj k storočnici, pri príležitosti ktorej sa v roku 1972 uskutočnili veľkolepé oslavy. Boli impulzom pre mladých hudobníkov, ktorí od roku 1975 vystupovali ako samostatná kapela.

 

Naši sponzori

- Obec Dolná Krupá

- Obec Trstín 

- Mebachel s.r.o., Trstín        

- Trnavský samosprávny kraj             

- Termomont s.r.o., Dolná Krupá                                               

- SVH Jozef Sýkora, Dolná Krupá

- Pekáreň Školuda, Trstín