Kontaktné informácie

20.09.2011 09:19

Karpatská kapela

Nová 660
919 65 Dolná Krupá

Kapelník - Ľubomír Pinkas - 0902534378

 

Karpatská kapela riadne zapísaná v ZDHS

IČO - 0598828201

č.úč. -4008447075/7500